Daj piątaka na dzieciaka: grupy biegowe

REGULAMIN BIEGU

Osoby niepełnoletnie biegną za zgodą rodzica/opiekuna. 
(podpisaną zgodę dostarcz elektronicznie lub w dniu zawodów) 

ZGODA DO POBRANIA

Załącz wypełnioną zgodę teraz

Wpłata startowa

- do 10.04.2019 dla grup od 10 osób - 35 zł/os.
- od 11.04.2019 do 10.06.2019 dla grup od 10 osób - 45 zł./os.
- do 10.04.2019 dla grup do 9 osób - 39 zł./os.
- od 11.04.2019 do 10.06.2019 dla grup do 9 osób - 50 zł./os.
                    

nr rachunku: 76 1240 5527 1111 0010 6550 6010 (Bank Pekao)
tytuł wpłaty: Wpłata Daj piątaka na dzieciaka – nazwa grupy

ZAPISY TRWAJĄ DO: 10.06.2019

Formularz

Dodaj pierwszego biegacza

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” z siedzibą w Łodzi 91-457, ul. Żabia 10/12 dla celów organizacji Biegu Charytatywnego „Daj piątaka na dzieciaka”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Oświadczam także, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu i poprawiania treści moich danych osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w Biegu Charytatywnym „Daj piątaka na dzieciaka”.