Wózki w biegu

REGULAMIN BIEGU

Rodzicu / Opiekunie, pamiętaj o dostarczeniu nam zgody na udział Twojego
dziecka w biegu. 
(podpisaną zgodę dostarcz elektronicznie lub w dniu zawodów)

ZGODA DO POBRANIA

Załącz wypełnioną zgodę teraz

Formularz zgłoszeniowy

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” z siedzibą w Łodzi 91-457, ul. Żabia 10/12 dla celów organizacji Biegu Charytatywnego „Daj piątaka na dzieciaka”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Oświadczam także, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu i poprawiania treści moich danych osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w Biegu Charytatywnym „Daj piątaka na dzieciaka”.