Wózki w biegu

REGULAMIN BIEGU

Rodzicu / Opiekunie, pamiętaj o dostarczeniu nam zgody na udział Twojego
dziecka w biegu. 
(podpisaną zgodę dostarcz elektronicznie lub w dniu zawodów)

ZGODA DO POBRANIA

Załącz wypełnioną zgodę teraz

Formularz zgłoszeniowy

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t. ze zm.), którym jest Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” z siedzibą w Łodzi 91-457, ul. Żabia 10/12 dla celów organizacji Biegu Charytatywnego „Daj piątaka na dzieciaka”. Moje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji Biegu Charytatywnego „Daj piątaka na dzieciaka” i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t. ze zm.).

Oświadczam także, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu i poprawiania treści moich danych osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w Biegu Charytatywnym „Daj piątaka na dzieciaka”.