Opłata startowa wynosi:

  • Dla osób, które do 31.03.2024 roku zgłoszą udział w biegu przez formularz zgłoszeniowy oraz dokonają opłaty startowej – 55 PLN
  • Dla osób, które dokonają zgłoszenia oraz opłaty po 31.03.2024 roku wpłata wynosi 70 PLN

Wpłata, o której mowa powyżej powinna zostać przekazana najpóźniej w ciągu 3 dni od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego przelewem na konto Fundacji 76 1240 5527 1111 0010 6550 6010 (Bank Pekao) tytułem „wpłata daj piątaka na dzieciaka – imię i nazwisko/nazwa grupy” lub poprzez moduł płatności elektronicznych, do którego kieruje poniższy formularz zgłoszeniowy.

Zgodnie z regulaminem osoby zapisane na bieg po 31.05.2024 otrzymają pakiet startowy niezawierający koszulki biegowej.

Start biegu głównego – 15 czerwca 2024, godz. 17.00

ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH DLA UCZESTNIKÓW BIEGU GŁÓWNEGO możliwy będzie w BIURZE ZAWODÓW
w siedzibie Fundacji Kolorowy Świat w Łodzi na ul. Żabiej 10/12 w dniach:

14.06.2024 w godzinach 14.00 – 18.00

15.06.2024 w godzinach 9:00 -11.00 i 14.00 – 16.30

ZAPISY NA BIEG GŁÓWNY ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE.