Opłata startowa wynosi 65 zł.

Wpłata, o której mowa powyżej powinna zostać przekazana przelewem w ciągu 3 dni od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego zawodnika na konto Fundacji 76 1240 5527 1111 0010 6550 6010 (Bank Pekao) tytułem „wpłata daj piątaka na dzieciaka – imię i nazwisko/nazwa grupy”

Start biegu głównego – 17 czerwca 2023, godz. 17.00

ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH DLA UCZESTNIKÓW BIEGU GŁÓWNEGO możliwy będzie w BIURZE ZAWODÓW
w siedzibie Fundacji Kolorowy Świat w Łodzi na ul. Żabiej 10/12 w dniach:

16.06.2023 w godzinach 14.00 – 18.00

17.06.2023 w godzinach 9:00 -11.00 i 14.00 – 16.30

UWAGA! W związku z zapełnieniem listy uczestników biegu głównego, z przykrością informujemy, iż wstrzymujemy dalsze zapisy na ten bieg.